Mekteb-i Suffa

El-Alim İsminin Fazileti

El-Alim
1) El-Aliym ism-i şerifi zikretmek kalpleri nurlandırır, kalbe Allâh korkusunu yerleştirir, ilmi ve zekâyı artırır.

2) El-Aliym ism-i şerif Allâh-u Te'âlâ'nın has kullarının zikridir. Bu ism-i şerifi zikretmek seyr-i sülûke yeni başlayanlara çok uygun olur ve bu ism-i şerifte murâkabeye tenbih vardır. "Has" kelimesinin anlamı; İyi nitelikleri kendinde toplamış olan

3) Bu ism-i şerîfi zikretmek hikmete ve sırlı ilimlere ulaştırır, ilim ve manevi marifet tahsiline (elde etmeye) yardımcı olur.

4) Her kim bu ism-i şerifi çokça zikrederse Allâh-u Te'âlâ'yı hakkıyla bilir.

5) Her kim bu ism-i şerifi kendisini manevi bir hal kaplayıncaya kadar mübalağa sığasıyla ve nida harfiyle başlayarak yani (( Yâ Allâmel ğuyûb )) şeklinde zikrederse Allâh-u Te'âlâ'nın manevi ricali(dostları) ile görüşür, kalplerdeki gizlilikler kendisine açılır ve ruhu manevi urucatta (yükseliş basamaklarında) nasibi olduğu makama kadar yükselir.

6) El-Hâtemî (Rahimehullâh)'ın "Kimyâ-i Sa'âdet" isimli kitabında zikredildiği üzere; her kim"Yâ âlimel ğaybi veş şehâdeh." diye namazların sonunda (100)'er defa okuyanlar görür gibi imana sahip olurlar, yani; Cenneti,Cehennemi,Allah'ı görür gibi iman(celle celalühu),Melekleri görür gibi iman.

Kaynaklar: (Yûsuf ibni İbrâhîm, Kazâu'l-hâcat, sh:27-28; eş-Şeyh Mâu'l-Ayneyn, Fâtiku'r-ratk alâ Râtikı'l-fetk, sh:324; İmâm-ı Zerrûk, Şerhu Esmâillâhi'l-hüsnâ, sh51-52, 138, 150; Muhammed Şebrâvi, Fevâidü'l 'ızzi'l-esnâ fi şerhi esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:30-32; Yûsuf en-Nebhânî, Sa'âdet'd-dâreyn, sh:506; Seyyid Seleyman el-Hüseynî, Kenzü'l-havâs, sh1/74) 

Arifan Dergisi, Yıl 4 Sayı:47 / Ağustos 2011


0 yorum:

Yorum Gönder